9-20h
radno vreme
Jelisavete Andrejević 6
vizusoptic@gmail.com
9-15h
subotom
DIOPTRISKA STAKLA
Monofokalna sočiva čitavom svojom površinom i jednakom snagom prelamaju i fokusiraju sliku u jednu žarišnu daljinu. Sva sočiva ispunjavaju međunarodne standarde ISO 1489-2003, ISO 8980-3-1999, ISO 8980-1-2004, ISO 8980-2-2004 i direktivu 93/42 CEE.

Preporuke: Ova sočiva preporučujemo za sve dioptrije, ukoliko nemate zahteva za tanjim sočivima lepšeg estetskog izgleda. Preporučujemo nanošenje HMC sloja za pobljšanje optičkih i mehaničkih kvaliteta sočiva.

Lako fotoosetljivo sočivo malog indexa koje u zavisnosti od vrste tamni na sivu ili braon boju. Odlikuje ih veoma velika brzina reagovanja na uslove osvetljenosti. Obezbeđuju potpunu UV zaštitu oka. U neaktivnom stanju sa HMC slojem imaju veću transparentnost nego organska sočiva bez HMC sloja (propuštaju čak do 94% svetlosti). Zaštitni sloj protiv grebanja je uključen u cenu. Izrađuje se i u asferičnoj izvedbi, što omogućava dodatno smanjenje debljine sočiva uz poboljšanje kvaliteta slike.

Preporuke: Ove Vrste plastike Vam preporučujemo za naočare za daljinu. Ona, kad su izložena sunčevoj svetlosti potamne do 85% u zavisnosti od intenziteta sunčeve svetlosti i nivoa UV zračenja (čak za 30 sekundi) i pružaju 100% UVA i UVB zaštitu. Uveče ili u prostoriji ova su sočiva potpuno prozirna. Preporučujemo nanošenje antirefleksa (MC) zbog poboljšanja kvaliteta slike .
BUDIMO U VEZI
©Copyright 2016 by Mladen Lazarevic. All Rights Reserved.